Snowboard föreningen för norrlands kustland

vision

North Coast Snowboard jobbar för att främja utveckla och samordna snowboardåkningen främst vid norrlands kustland.

North Coast Snowboard kommer framför allt att jobba med barn och ungdomar för att bredda och sprida sporten till så många som möjligt.

North Coast Snowboard vill också stärka samarbetet mellan olika föreningar och skidanläggningar för att gynna sporten.  

 

Aktiviteter

North Coast Snowboard kommer under vintern att arrangera klubbkvällar för våra medlemmar.

North Coast Snowboard kommer under vintern att arrangera gemensamma resor.

North Coast Snowboard kommer under vintern att arrangera minst en tävling i närområdet.

 

Uppstart
Delfas ett 73%